TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ GREEN PEARL TÍNH ĐẾN 13/8/2018 - PHÚ MINH MINH - DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
  • Hotline: 0963.68.68.96

  • Email: ctyphuminhminh@gmail.com

TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ GREEN PEARL TÍNH ĐẾN 13/8/2018

HIỆN TẠI CHUNG CƯ GREEN PEARL ĐANG TIẾN HÀNH ĐỔ BÊ TÔNG DẦM SÀN TẦNG 19 (TRÊN TỔNG SỐ 21 TẦNG), VƯỢT TIẾN ĐỘ SO VỚI THỰC TẾ. CỤ THỂ:

Tháp A (Zone1):

✓ Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 19
✓ Chuẩn bị đổ bê tông cột vách tầng 19

Tháp B (Zone2):
✓ Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 18
✓ Hoàn thành đổ bê tông vách tầng 18
✓ Chuẩn bị đổ bê tông dầm sàn tầng 19

tien-do-du-an-green-pearl-13-8

0963.68.68.96