TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ GREEN PEARL TÍNH ĐẾN 22/7/2018 - PHÚ MINH MINH - DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
  • Hotline: 0963.68.68.96

  • Email: ctyphuminhminh@gmail.com

TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ GREEN PEARL TÍNH ĐẾN 22/7/2018

HIỆN TẠI CHUNG CƯ GREEN PEARL ĐÃ HOÀN THÀNH ĐỔ BÊ TÔNG DẦM SÀN TẦNG 15 (TRÊN TỔNG SỐ 21 TẦNG), VƯỢT TIẾN ĐỘ SO VỚI THỰC TẾ. CỤ THỂ:

THÁP A (ZONE1):

✓ HOÀN THÀNH ĐỔ BÊ TÔNG DẦM SÀN TẦNG 15
✓ HOÀN THÀNH ĐỔ BÊ TÔNG CỘT VÁCH TẦNG 15
✓ CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG DẦM SÀN TẦNG 16
THÁP B (ZONE2):

✓ HOÀN THÀNH ĐỔ BÊ TÔNG DẦM SÀN TẦNG 15
✓ ĐỔ BÊ TÔNG VÁCH TẦNG 15: ĐẠT 85%

 

tiến độ dự án green pearl

tiến độ dự án green pearl-1

tiến độ dự án green pearl-2

tiến độ dự án green pearl-3

0963.68.68.96